Кредитна спілка "Кредит-ФОС" надає наступні види фінансових послуг

1. Залучення фінансових активів із зобов`язанням щодо наступного їх повернення
2. Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту

Кредити для фізичних осіб

За цільовим призначенням кредиту

 • кредити, надані на ведення фермерських господарств;
 • комерційні кредити;
 • кредити, надані на придбання, будівництво, ремонт та реконструкцію нерухомого майна;
 • споживчі кредити, у тому числі кредити на інші потреби

За видом забезпечення кредиту

 • Застава
 • Порука

Обов'язковою умовою отримання кредиту є членство у КС "Кредит-ФОС"

Як стати членом спілки

 

За строком дії кредитного договору:

- кредити з строком погашення  до 12 місяців (включно);
- кредити з строком погашення понад 12 місяців;

За режимами сплати процентів і основної суми кредиту

- кредит зі сплатою процентів і основної суми кредиту в кінці строку дії кредитного договору;
- кредит зі щомісячною сплатою процентів і сплатою основної суми кредиту в кінці строку дії кредитного договору;
- кредит зі щомісячною сплатою процентів і щомісячною сплатою рівних часток основної суми кредиту, які розраховуються шляхом ділення загальної суми наданого кредиту на кількість місяців користування кредитом При цьому, нарахування і сплата процентів проводиться на залишок заборгованості за кредитом;
- кредит із щомісячною сплатою процентів і основної суми кредиту "рівними долями", за яким передбачається незмінна (однакова) сума платежу протягом всього терміну дії договору. Такий платіж включає в себе як проценти, нараховані за користуваня кредитом, так і частину кредиту. При цьому, питома вага процентів, які нараховуються на залишок основної суми, з кожним наступним платежем зменшуються, а питомавага суми кредиту зростає.
- кредит із щомісячною сплатою процентів і щомісячною сплатою рівних часток основної суми кредиту, які розраховуються шляхом ділення загальної суми наданого кредиту на кількість місяців користування кредитом. При цьому, нарахуваня і сплата процентів проводиться на початкову суму кредиту.

Процентні ставки по кредитах

 • кредити, надані на ведення фермерських господарств - 45%, 60% річних
 • комерційні кредити - 48%, 60% річних
 • кредити, надані на придбання, будівництво, ремонт та реконструкцію нерухомого майна -  42%, 54% річних
 • споживчі кредити, у тому числі кредити на інші потреби - 26%, 42%, 45%, 54%, 60% річних
   

Необхідні документи для позичальника та поручителя

 • Паспорт громадянина України та його копію (1,2 сторінки та сторінку прописки)
 • Довідку із ДПІ про ідентифікаційний номер та її копію
 • Довідку про доходи за останні 6 місяців
 • Документи що засвідчують право власності на майно позичальника

У разі якщо поручителем виступає юридична особа до переліку необхідних документів додається статут підприємства та перелік майна.