Інформація на виконання вимог частини 3 статті 23 Закону України «Про споживче кредитування» та пункту 26 розділу V Положення про вимоги до кредитодавця, нового кредитора,  олекторської компанії та їхньої діяльності при здійсненні ними врегулювання простроченої заборгованості, що затверджений постановою правління Національного банку України №79 від 09 липня 2021р.

 

- кредитна спілка не залучає колекторські компанії для врегулювання
заборгованості членів кредитної спілки;

- кредитна спілка не здійснює відступлення права вимоги за договором про
споживчий кредит новому кредитодавцю;

- кредитна спілка розпочинає діяльність із врегулювання простроченої
заборгованості на наступний день після порушення споживачем
погодженого графіку платежів, який є додатком до договору про
споживчий кредит.

- Порядок взаємодії із споживачем фінансових послуг при врегулюванні
простроченої заборгованості (вимоги щодо етичної поведінки);

- Порядок повідомлення кредитодавця, про те, що інтереси споживача
фінансових послуг при врегулюванні простроченої заборгованості представляє
його уповноважений представник;

- порядок і спосіб погашення простроченої заборгованості - заборгованість
погашається готівкою в касі кредитної спілки або безготівково на рахунок
кредитної спілки UA 803223130000026506000000200 у порядку, що визначений
відповідним договором про споживчий кредит.

 

На виконання вимог ст. 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» від 12.07.2001р №2664-ІІІ (із змінами) КРЕДИТНА СПІЛКА «Кредит-ФОС» до укладання договору з клієнтом надає наступну інформацію